Τι κατήγγειλαν περισσότερο οι Έλληνες καταναλωτές σε έναν χρόνο;

0

Η αμφισβήτηση λογαριασμών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων κυριάρχησαν στα αιτήματα/καταγγελίες που υπέβαλαν το 2018 οι Ελληνες καταναλωτές.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), οι καταναλωτές υπέβαλαν πέρυσι 11.617 αιτήματα/καταγγελίες, εκ των οποίων, ποσοστό άνω του 50% αφορά σε παράπονα και καταγγελίες, σχετικά με τους λογαριασμούς που εξέδωσαν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

Η ΕΕΤΤ, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, φέτος δεν προσφέρει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία. Σημειώνει ωστόσο ότι βασικότερο θέμα των καταγγελιών που έφτασαν στον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ) της Επιτροπής, είναι η αμφισβήτηση χρεώσεων σε λογαριασμούς.

Αναφορικά με τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, το 49,6% των αιτημάτων αφορούσε σε αμφισβητήσεις λογαριασμών. Ακολούθησαν η κατηγορία των «αυθαίρετων ενεργοποιήσεων υπηρεσιών» από τους παρόχους (αντιστοιχούσε στο 15,7% των καταγγελιών), η «άρνηση/καθυστέρηση παροχής νέας σύνδεσης» (11,7%), η «μη αποκατάσταση βλάβης» (8,6%) και λοιπά θέματα (14,4% των καταγγελιών).

Αναφορικά με τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις πολλαπλών υπηρεσιών σταθερής (double-play, triple-play), οι καταγγελίες σχετικά με την «αμφισβήτηση λογαριασμών» ανήλθαν στο 45,9%, ακολούθησαν οι καταγγελίες για «μη-αποκατάσταση βλάβης» σε 15,81%, η «άρνηση/καθυστέρηση παροχής νέας σύνδεσης» με 9,79% κ.ο.κ. Τέλος, για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, οι καταγγελίες που αφορούσαν σε «αμφισβήτηση λογαριασμού» έλαβε το 69,7% των καταγγελιών, η «αυθαίρετη ενεργοποίηση» το 6,62%, η «άρνηση/καθυστέρηση παροχής νέας σύνδεσης» το 3,74% κ.ο.κ.

Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες οι καταγγελίες ήταν πολύ λιγότερες απ’ ό,τι στις τηλεπικοινωνίες. Συνολικά υπήρξαν 246 αιτήματα/καταγγελίες. Κι εδώ απουσιάζει η περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Αναφορικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, το 72% των παραπόνων αφορά την «πλημμελή εξυπηρέτηση/απώλεια» και το υπόλοιπο 28% των παραπόνων σε «καθυστέρηση επίδοσης» ταχυδρομικού αντικειμένου. Αναφορικά με τις ταχυμεταφορές, το 90% των παραπόνων αφορά την καθυστέρηση επίδοσης αντικειμένου και την πλημμελή εξυπηρέτηση, ενώ το υπόλοιπο 10% τον εκτελωνισμό του αντικειμένου.

Στο μεταξύ, τα πεπραγμένα της ΕΕΤΤ για το 2018 παραδόθηκαν χθες από τη διοίκηση της Επιτροπής στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τσούλα.