Δήλωση κτηματολογίου: από τα 35€ στα 3.000€, ένας έλεγχος δρόμος…

0

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ*

Η δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου σε όλη τη χώρα είναι γεγονός. Με την τελευταία ανάθεση μελετών, το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας κτηματογραφείται. Αποτέλεσμα αυτού του τεράστιου έργου είναι οι κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα να αποτελούν το βασικό υπόβαθρο για κάθε ενέργεια που αφορά στην ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Αγοραπωλησία ακινήτου;  Χρειάζεται Κτηματολόγιο.

Γονική παροχή του σπιτιού μας;  Χρειάζεται Κτηματολόγιο.

Αποδοχή κληρονομιάς;  Χρειάζεται Κτηματολόγιο.

Έκδοση οικοδομικής άδειας;  Χρειάζεται Κτηματολόγιο.

Λήψη τραπεζικού δανείου;  Χρειάζεται Κτηματολόγιο.

Επιδότηση από ΕΣΠΑ; Χρειάζεται Κτηματολόγιο.

Δικαστική αγωγή που αφορά ακίνητο;  Χρειάζεται Κτηματολόγιο.

Δήλωση του Ε9;  Χρειάζεται Κτηματολόγιο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου θα αποτελούν το βασικό υπόβαθρο της ακίνητης περιουσίας σε όλη την χώρα και οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στις εγγραφές του, θα μεταφέρεται σε όλες τις πράξεις των ακινήτων αυτών.

Αυτό, λοιπόν, που πλέον είναι απολύτως απαραίτητο, είναι:

  • Έγκαιρη και έγκυρη δήλωση των ακινήτων μας στο Κτηματολόγιο
  • Λεπτομερής έλεγχος της ορθότητας των κτηματολογικών εγγραφών
  • Στην περίπτωση ανακριβών εγγραφών ή σφαλμάτων, έναρξη διαδικασίας διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών εντός των απαραίτητων προθεσμιών

Και δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι το λάθος στην εγγραφή ενός ακινήτου δεν διορθώνεται από μόνο του, ποτέ. Απλά μεταφέρεται σιωπηρά και θα εμφανιστεί μπροστά μας, στην πρώτη συναλλαγή μας που θα αφορά στο ακίνητο αυτό.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν απολύτως αναγκαίο, όχι μόνον να στηθεί ο πολίτης σε μία ουρά για να κάνει μια πρόχειρη δήλωση κτηματολογίου για να ξεμπλέξει, αλλά να την κάνει και σωστά. Και το σημαντικότερο όλων, στη διαδικασία της ανάρτησης να την ελέγξει και σωστά, ώστε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης, να είναι βέβαιος ότι στις αρχικές εγγραφές του κτηματολογίου θα καταχωρισθεί το σωστό ακίνητο.

Και αν πάει κάτι λάθος; Και αν δεν γίνει η δήλωση κτηματολογίου σωστά ή δεν ελεγχθεί σωστά στην ανάρτηση ή ακόμη και αν δεν γίνει καθόλου δήλωση, τι θα συμβεί;

Αν η θέση, το σχήμα ή τα όρια του ακινήτου είναι λάθος και απαιτηθεί χωρική διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών, το κόστος της διόρθωσης μπορεί να κυμανθεί από 500€ έως 3.000€ ανάλογα με την περίπτωση της αιτούμενης διόρθωσης και την αναγκαιότητα ή όχι δικαστικής απόφασης για την ολοκλήρωσή της.

Αν το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί καθόλου από τον ιδιοκτήτη του, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, θα απαιτηθεί δικαστική απόφαση για τη δήλωσή του, με συνολικό κόστος για τον ιδιοκτήτη από 1.500€ έως αρκετές χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των ακινήτων και το εύρος των διορθώσεων που θα χρειαστούν.

Από όλα τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κάποιος, ότι να τρέξει να δηλώσει στο κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία του είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ απαραίτητο, πλην όμως δεν είναι αρκετό.

Θα χρειαστεί σωστή και μελετημένη συμπλήρωση της δήλωσης του κτηματολογίου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που την πλαισιώνουν (συμβόλαια, τοπογραφικά διαγράμματα σε κρατικές συντεταγμένες, πιστοποιητικά μεταγραφής κλπ) και κατόπιν θα χρειαστεί ενδελεχής έλεγχος κατά την ανάρτηση των τελικών καταχωρίσεων, που είναι έτοιμες να κλειδώσουν στις κτηματολογικές εγγραφές.

Στην περίπτωση που κάτι από τα παραπάνω αντιμετωπιστεί πλημμελώς, υπάρχει σημαντική πιθανότητα το τέλος κτηματογράφησης των 35 ευρώ να είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου και κατόπιν να ακολουθήσει ένα υποχρεωτικό κόστος μερικών χιλιάδων ευρώ, για να διορθωθούν αυτά που ποτέ δεν δηλώθηκαν ή ποτέ δεν ελέγχθηκαν σωστά.

Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομής που δημιουργείται αυτήν τη στιγμή στη χώρα και θα αποτελέσει το βασικό υπόβαθρο για οποιαδήποτε ενέργεια αφορά ακίνητη περιουσία. Ας του δώσουμε, κάθε ένας από εμάς, τη σημασία που του αρμόζει. Το κόστος της αδιαφορίας είναι βέβαιον ότι θα είναι πολλαπλάσιο και θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τις δικές μας τσέπες.

* Ο Γιώργος Φραγκιουδάκης είναι Αγρονόμος & Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ με πολυετή εμπειρία σε μελέτες κτηματογραφήσεων και είναι συνιδρυτής του γραφείου “κτήμα+λόγος”, το οποίο εξειδικεύεται στην άμεση αντιμετώπιση θεμάτων κτηματολογίου.